Návrh fasády domu s designem velmi otevřeným směrem ven, s množstvím oken, dveří teras, s využitím velkých obložených ploch pískovcem. 

Vizualzace návrhu fasády moderní novostaby s využitím dřevěných obkladů nebo obkladů imitujících kamenný obklad.

Barený návrh fasády bungalovu s využitím kamenných obkladových materiálů.

Vizualizace návrhu fasády bungalovu s využitím kamenných obkladů.

Návrh fasády moderního domu barevným rozčlením případně užitím obkladových materiálů Klinker imitujících cihlové lícové zdivo nebo kamenného obkladu.

Vizualizace fasády bungalovu, také s využitím obkladu břidlice.

Kompletní vizualizace rekonstrukce fasády s využitím obkladu LITE-PANEL, návrh oken, okenic, podbití přesahů střechy, terasového zábradlí nebo zimní prosklené zahrady.

Návrh fasády moderního domu s vizualizací šedých až černých kamenných obkladů.