Fasádu domu lze vyladit i v průběhu zateplení

15.09.2021

Fasádu můžeme vnímat jako ochranu domu před povětrnostními vlivy, tedy něco jako jeho kabát zároveň však fasádu chápeme jako estetický prvek a vidět ji jako jeho tvář. Je tedy důležité se na ni zaměřit jako na určující vizuální prvek domu, který jej reprezentuje a to při zachování vysoké kvality a dlouhé životnosti.  

Je zapotřebí oba tyto zásadní požadavky skloubit. 

Klíčový parametr je těsnost fasády, aby dovnitř nevpustila vodu při zachování paropropustnosti. Důležité také je, aby nepodněcovala růst řas a plísní a měla dlouhou životnost.

Omítky

Nejčastěji jsou v našem prostředí používány pastovité probarvené omítky.

Mají dlouhou životnost, snadno se probarvují a aplikují a lze vybírat z množství textur od zrnitých, přes rýhované až po hladké. 

V dnešní době dokážou splňovat mix požadavků, kdy odolávají vnějším vlivům, zašpinění i růstu řas. Zároveň dokážou nabídnout dlouhotrvající stálobarevnost. 

Prvotní vývoj předpokládal, že fasádní omítka musí vodu odpuzovat, tj. být takzvaně hydrofobní. Praxí se však zjistilo, že právě na těchto omítkách řasy a houby často vyrůstají.

Je to dáno tím, že hydrofobní vlastnosti omítky způsobují shlukování vodních částeček do kupovitých kapek, které se snadno zachytávají i na malých povrchových nerovnostech. Takovéto malé, kompaktní kapky se velmi pomalu odpařují a jsou vhodným prostředím pro různé mikroorganismy. 

Dnes již naopak pracujeme s požadavkem, aby omítky byly hydrofilní. Tím zajistíme, že kapky deště nebo rosy k fasádě přilnou a roztáhnou se, čímž zvětší povrch a dojde k rychlému odpaření.

Mimo to je voda přechodně akumulována v jemných kapilárách ve svrchní vrstvě omítky a následně rychle předávána zpět do atmosféry. Fasáda tak např. po dešti rychleji proschne a tím lépe odolává růstu řas apod.

Fasádní systémy

Kontaktní fasádní zateplovací systém (ETICS - external thermal insulation composite system)

Tímto termínem popisujeme vnější kontaktní zateplovací systém, jež v České republice patří mezi nejrozšířenější technologie. Skládá se z uceleného systému průmyslově zhotovených výrobků.

Patří sem lepicí hmota, vlastní tepelný izolant /EPS nebo MW/, dále kotvící prvky /talířové hmoždinky/, základní vrstva /lepicí a stěrková hmota/ vyztužená ještě skleněnou síťovinou kvůli prasklinám a konečná povrchová úprava.

Takovýto systém musí vyhovět šesti základním požadavkům dle směrnice 89/106/EHS pro stavební výrobky.  Jsou jimi mechanická odolnost a stabilita, úspora energie a tepelná ochrana, požární bezpečnost, ochrana proti hluku a ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

Provětrávané fasády

Provětrávaná fasáda patří mezi bezkontaktního zateplení. Zatímco u kontaktní fasády jsou všechny vrstvy připevněné těsně na sebe, u větrané se nechává vzduchová mezera. Jde o prostor mezi svrchním pláštěm a izolací, který umožňuje vznik tzv. komínového efektu. To znamená, že vodní páry z konstrukce i vzlínající zemní vlhkost můžou volně unikat a nezůstávají ve zdech domu.

Ani izolace ale nepřiléhá těsně na konstrukci: vkládá se do dřevěných roštů, kovových profilů nebo do kazet. Kvůli nízké paropropustnosti a nedostatečné požární bezpečnosti se pro izolaci nepoužívá fasádní polystyren, ale pouze minerální vata. Volit lze mezi čedičovou vlnou  a skelnou vatou. Izolaci chrání ještě paropropustná fólie, a teprve potom přichází na řadu finální úprava povrchu.

A nyní něco také o vizuálním pojetí fasád.

Tlumené vs. syté barvy

Na vzhledu a barvě fasády v architektuře rozhodně záleží. Provedení fasád nejčastěji reflektuje dobu, ve které vzniká /vzpomeňme např. na gejzír barev, který vytrysknul v porevoluční době 90. let jako reakce na přemíru šedi předlistopadového období/. Dále vzhled fasády samozřejmě ovlivňují místní klimatické podmínky stejně jako oblastní tradice. 

Zastavme se nyní u volby odstínů. Výchozí parametry, které bychom měli vzít v úvahu, jsou architektonické ztvárnění domu, nadčasovost a praktičnost ve smyslu místa, kde se dům nachází /např. bílá omítka v těsné blízkosti frekventované silnice nebude z tohoto pohledu dobrou volbou/. 

Architekti obecně doporučují tlumené odstíny přírodního charakteru, které jsou elegantní a lépe zapadají do okolní zástavby a krajiny. Také z praktického hlediska jsou výhodnější světlejší odstíny, jelikož světlá fasáda se tolik neohřívá, netrpí velkými teplotními rozdíly v průběhu dne či ročních období a tím se prodlužuje její životnost.  

Jak fasádu vyšperkovat?

Fasáda se samozřejmě nerovná jenom omítka. V dnešní době se nabízí velké množství materiálů, které dodají fasádě nevšední a originální vzhled. Můžeme volit kombinaci omítky a obkladu příp. obkladem obložit celý dům. 

Nejčastějším obkladem v našich zeměpisných šířkách jsou kámen nebo cihlové pásky ev. jejich imitace. Stále častěji se na fasády prosazují také dřevěné obklady. 

I přes vyšší finanční náročnost je obliba obkladů na vzestupu, jelikož vhodně zvolený obklad dům z estetického a hodnotového hlediska posouvá o několik úrovní výše.